وایرلس

کتاب امنیت شبکه های بیسیم
بدون نظر دانلود ها, کتاب

کتاب امنیت شبکه های بیسیم

کتاب امنیت شبکه های بیسیم در رابطه با امنیت ارتباطات بیسیم نوشته شده است. در این کتاب تأکید ویژه ای بر روی استانداردهای IEEE 802.11x که برای این تکنولوژی توسعه یافته است، گذاشته شده است. بخش عمده ای از کتاب امنیت شبکه های ...
کتاب End-to-End Network Security Defense-in-Depth
بدون نظر دانلود ها, کتاب

کتاب End-to-End Network Security Defense-in-Depth

کتاب End-to-End Network Security Defense-in-Depth انتشارات Cisco Press ، برای مقابله با نسل جدیدی از تهدیدات پیچیده طراحی شده است.

این کتاب دیدی جامع از مکانیزم های مقابله با تهدیدات هر بخش از شبکه تان به شما خواهد ...

گروه انفورماتیک توسعه شبکه پایدار

تلفن پشتیبانی: 35545868 - 041