دخیره سازی

معرفی رادیو وایرلس میموسا B5C
بدون نظر دانلود ها, ویدئو

معرفی رادیو وایرلس میموسا B5C

برای مطلع بودن از نسل آینده سیستم های ذخیره سازی پیشرفته که در سازمان‌هایی مانند بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، مخابرات، سرویس‌های ابری، سرویس‌های آنلاین فروش و … می‌بایست وجود داشته باشند تا وقفه‌ای در سرویس‌هایشان رخ ندهد، راهکار تجهیزات Dell EMC PowerMax ...
معرفی سیستم های ذخیره سازی انبوه EMC PowerMax
بدون نظر دانلود ها, ویدئو

معرفی سیستم های ذخیره سازی انبوه EMC PowerMax

برای مطلع بودن از نسل آینده سیستم های ذخیره سازی پیشرفته که در سازمان‌هایی مانند بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، مخابرات، سرویس‌های ابری، سرویس‌های آنلاین فروش و … می‌بایست وجود داشته باشند تا وقفه‌ای در سرویس‌هایشان رخ ندهد، راهکار تجهیزات

گروه انفورماتیک توسعه شبکه پایدار

تلفن پشتیبانی: 35545868 - 041