ابری

کتاب مبانی رایانش ابری
بدون نظر دانلود ها, کتاب

کتاب مبانی رایانش ابری

کتاب مبانی رایانش ابری به قلم دریک روانتری و ایلینا کستریلو به تحریر در آمده است. رایانش ابری (Cloud Computing) مدل رایانشی بر پایهٔ شبکه‌های رایانه‌ای مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی با به‌کارگیری شبکه ارائه می نماید.

گروه انفورماتیک توسعه شبکه پایدار

تلفن پشتیبانی: 35545868 - 041