شرایط بازگرداندن کالا

اولویت ما در مجموعه شبکه پایدار آسودگی خاطر مشتریان و جلب رضایت آنها از خرید می باشد. کلیه کبرند های شبکه پایدار با تلاش پرسنل به صورت مطلوب و دقیقا طبق سفارش مشتریان به آن ها ارسال می گردد. شبکه پایدار 3 روز مهلت تست برای کالاهای دریافتی در نظر گرفته است که شرایط و حالت های زیر را دارند.

مغایر بودن کالای دریافت شده

در صورت وجود مغایرت کالای دریافتی با سفارش مشتریان شبکه پایدار کالای فرستاده شده را پس می گیرد. در این حالت هزینه برگشت کالا بر عهده شبکه پایدار می باشد. در این حالت باید کالا در شرایط اولیه خود باشد و کارتن آن باز نشده باشد.
این حالت در صورتی امکان‌پذیر است که کالا در کارتن یا جعبه اصلی خود به صورت پلمپ به شبکه پایدار بازگردانده شود.

وجود ایراد در کالای خریداری شده

اگر کالای خریداری شده، ایراد داشته باشد شبکه پایدار کالای فرستاده شده را پس می گیرد. کالای فرستاده شده توسط کارشناسان ما بررسی می گردد.
در صورتی که کارشناسان ما ایراد کالا را تایید نکنند، هزینه ارسال کالا به مشتری قابل بازگشت نخواهد بود.

انصراف مشتری از خرید کالا

اگر پس از دریافت کالا مشتری از خرید خود منصرف شود، حداکثر تا 3 روز‏، باید انصراف خود را به واحد خدمات پس از فروش اطلاع داده و کالا را به شبکه پایدار ارسال نماید.
در این حالت، برگرداندن کالا پس از تایید کارشناس خدمات پس از فروش شبکه پایدار، تنها در صورتی امکان‌پذیر است که در شرایط اولیه خود باشد و کارتن آن باز نشده باشد. هزینه ارسال در این سرویس بر عهده مشتری می باشد.
در هر سرویسی که نیاز به برگشت هزینه پستی به مشتری وجود دارد، این هزینه تا 48 ساعت پس از دریافت جنس مرجوعی و بررسی و تایید کارشناسان گروه انفورماتیک توسعه شبکه پایدار به حساب مشتری واریز می گردد.

گروه انفورماتیک توسعه شبکه پایدار

تلفن پشتیبانی: 35545868 - 041