راه حل های امنیت شبکه

امنیت یکی از مهمترین جنبه های موجود در راه اندازی و نگهداری یک شبکه کامپیوتری است. در عصر حاضر شاهد گسترش حضور شبکه های کامپیوتری در تمامی ابعاد زندگی خود هستیم. کافی است به اطراف خود نگاهی داشته باشیم تا به صحت گفته فوق بیشتر واقف شویم.پرداختن به مقوله امنیت اطلاعات و ایمن سازی شبکه های کامپیوتری در هر کشور، مستلزم توجه تمامی کاربران صرف نظر از موقعیت شغلی و سنی به جایگاه امنیت اطلاعات و ایمن سازی شبکه های کامپیوتری بوده و میبایست به این مقوله در سطح کلان و از بعد منافع ملی نگاه کرد.بر همین اساس یکی از خدمات اصلی گروه انفورماتیک توسعه شبکه پایدار ، فعالیت جدی و تخصصی در حوزه امنیت شبکه با بهره گیری از کادر متخصص و تجهیزات پیشرفته و روز دنیا می باشد.
امنیت شبکه

طراحی ، مشاوره و اجرای طرح های امنیت شبکه

وجود ضعف امنیتی در شبکه های کامپیوتری و اطلاعاتی، عدم آموزش و توجیه صحیح تمامی کاربران صرف نظر از مسئولیت شغلی آنان نسبت به جایگاه و اهمیت امنیت اطلاعات، عدم وجود دستورالعملهای لازم برای پیشگیری از نقایص امنیتی، عدم وجود سیاستهای مشخص و مدون به منظور برخورد مناسب و بموقع با اشکالات امنیتی، مسائلی را به دنبال خواهد داشت که ضرر آن متوجه تمامی کاربران کامپیوتر در یک کشور شده و عملا” زیرساخت اطلاعاتی یک کشور را در معرض آسیب و تهدید جدی قرار می دهد.از این رو گروه انفورماتیک توسعه شبکه پایدار با استفاده از دانش فنی و تجربیات متخصصان خود طرح جامعی از الزامات امنیت شبکه و اطلاعات را بر اساس استانداردهای امنیتی بین المللی جهت ایجاد امنیت شبکه ارائه نموده است و قادر است شمار را در زمینه طراحی ، مشاوره و اجرای پروژه های امنیت شبکه یاری نماید.

خدمات و راه کارهای امنیت شبکه

خدمات و راهکارهای امنیت شبکه :

  • طراحی مرکز مدیریت و آنالیز امنیتی شبکه
  • تدوین سیاست امنیتی و مشاوره در زمینه راه‌اندازی ISMSSOC
  • طراحی زیر ساخت امنیتی شبکه LAN ، WAN، DMZ ، Server Farm و اینترنت
  • اجرای راه کار های دسترسی از راه دور شامل client-Based VPN و SSL VPN
  • ظرفیت سنجی شبکه و ارائه پیشنهاد در انتخاب تجهیزات Firewall ، UTM و IP
  • شناخت و تعیین نیاز های فنی و غیر فنی کارفرما در راستا حفظ و برقراری امنیت شبکه
  • ارائه خدمات Log Recording و آمارگیری پیشرفته برحسب URL و آنالیز داده های کاربران
  • نصب، پیکربندی و نگهداری ابزارهای امنیتی نظیر فایروال، IDS/IPS، Honeypot و آنتی‌ویروس
فایروال

گروه انفورماتیک توسعه شبکه پایدار

تلفن پشتیبانی: 35545868 - 041